Architectenburo R zet volop in op het realiseren van architectuur, geïnspireerd op de bouwheer. Immers is architectuur in zijn essentie het vormgeven van een dagdagelijkse leef- en/of werkwereld voor haar gebruiker. Of het nu gaat om het verwezenlijken van een woning, kantoor, winkel, enz.: als architect sta je in voor het creëren van de omgeving waarmee de gebruiker - zij het de bewoner, bediende, enz. - dagelijks wordt geconfronteerd. Een omgeving die niet louter functioneel wil zijn, maar ook wil inspireren, en dit zowel voor de effectieve gebruiker als de toevallige passant.

Vanuit die visie is Architectenburo R ervan overtuigd dat architectuur meer is dan het tekenen van een plannetje en het maken van wat leuke schetsen.

ONTWERP

Elke bouwheer is uniek, en dat maakt ook ieder project uniek. Steeds zijn de wensen en vragen anders, en steeds tracht Architectenburo R die zo goed mogelijk te vertalen in hun ontwerpen.

Het ontwerp is daarbij een denkproces, in nauw overleg met de bouwheer, waarbij verschillende zaken in vraag worden gesteld vanuit diverse invalshoeken en waarbij de confrontatie wordt opgezocht met onder meer omgeving en regelgeving om uiteindelijk tot een vernieuwend, verrassend en diep uitgewerkt concept en project uit te groeien op maat van de bouwheer, waarin steeds een stukje van de ziel van de architect zit vervat.

PROJECT

Voor Architectenburo R is intensieve projectopvolging, van kennismakingsgesprek tot oplevering, de sleutel tot een vlotte realisatie van elk project. Daarbij begeleidt de architect zijn bouwheer doorheen het ganse bouwproces en geeft hij hem het nodige advies bij het maken van keuzes en nemen van beslissingen. Ieder project begint bij de eerste gesprekken met de bouwheer, op basis waarvan het schetsontwerp wordt opgemaakt, waaruit dan na overleg met zowel bouwheer als ook met overheid en bevoegde diensten het voorontwerp en nadien ook het definitief ontwerp, de budgettering en de bouwaanvraag voortvloeien. Na vergunning wordt het uitvoeringsdossier opgemaakt, worden aanbestedingen uitgeschreven op basis waarvan aannemers worden gekozen en kan een planning voor de uitvoering worden opgemaakt. Tijdens de realisatie van het project worden regelmatig werfvergaderingen gehouden met de betrokken aannemers, waarbij waar nodig wordt bijgestuurd, en dit vanaf de eerste spadesteek tot de laatste afwerking. Het eindresultaat is een gerealiseerd project waarop zowel bouwheer als architect trots kunnen zijn.

WAARDEN

Architectenburo R gaat bij ieder project uit van enkele basiswaarden, die als leidraad fungeren doorheen het ganse proces van ontwerp tot verwezenlijking.

  • Respect voor de bouwheer, gezien het uiteindelijk diens leef- en/of werkwereld is die wordt gerealiseerd.
  • Respect voor de omgeving, door een vormgeving met uitstraling, die ook anderen aanspreekt en inspireert.
  • Respect voor de natuur, door energiebewust te bouwen, met als basis een goed geïsoleerde bouwschil.
  • Realisme omtrent budget, gezien een ontwerp uiteindelijk ook moet passen binnen het vooropgestelde budget.
  • Ruimtelijkheid, beleving en licht staan centraal in het creëren van een aangename leef- en/of werkwereld.
  • Rechttoe-rechtaan-architectuur die spreekt en uitstraalt, zonder veel franjes, maar uitgepuurd tot in het detail.

Voor meer info, neem vrijblijvend contact op.


Architectenburo R BV ovv BVBA is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten - Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
BTW BE 0456.643.138 - RPR Gent - Reglement van beroepsplichten